venres, 27 de marzo de 2015

flores de marzo ou flores e cores!

Seguindo neste mes colorido...

visitamos a floristería do barrio "Sementa", onde amablemente nos atende Teresa e nos axuda a atopar flores de cores primarias e/ou de cores secundarias (que é o que saímos a "recolectar") explícanos tamén os seus nomes, e algunhas delas teñen olores intensos e que nos gustan :)
resulta unha xornada excitante; xa que saímos en grupo á rúa, vai sol e voltamos cun ramo preciosisiiiiimo que será o noso modelo do día, e quedará para ser pintado e admirado mentres duren as flores... 
Investigamos no que é unha natureza morta xa que non parece que as flores estén mortas... esto da lugar a un pequeno e interesante debate ;) . Pequeno porque o tempo se nos fai escaso e hai tanto que pintar!!

Pinturas de Sara, Lía, Diana, Candela e Candela-maior... fáltanos a obra de Antón que quedou sen fotografar (cámara sen bateria toda a xornada =aprendizaxes)
Antes de sair a buscar o noso modelo facemos unha investigación-test sobre as cores primarias e secundarias que da estes resultados ...


Ningún comentario:

Publicar un comentario